Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรม
งานดำหัวปีใหม่เมือง ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด โดยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในตำบลสันมะเค็ด
พิธีการการเปิดเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
โครงการ เทศบาลสัญจร พอประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2557
อบรม อพปร.เตรียมการเฝ้าระวังอันตราย (7 วันอันตราย)
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖

ขอเชิญผู้พิการในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2558

จัดซื้อจัดจ้าง
การยื่นแบบและชำระภาษี

นายอิ่นคำ กรงจักร์

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

 
 

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :