Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

ภาพประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
(ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑)

มีทั้งหมด 19 รูป    เปิดดู 63 ครั้ง
(โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561)

มีทั้งหมด 22 รูป    เปิดดู 33 ครั้ง
(โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

มีทั้งหมด 12 รูป    เปิดดู 43 ครั้ง
(โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงทันใจ หมู่ 10 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย)

มีทั้งหมด 36 รูป    เปิดดู 31 ครั้ง
(โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มและการบริหารการประปาหมู่บ้าน)

มีทั้งหมด 22 รูป    เปิดดู 36 ครั้ง
(โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกับป์)

มีทั้งหมด 21 รูป    เปิดดู 35 ครั้ง
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์
Asia/Bangkok


ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเมื่อ 10/10/2561   เปิดอ่าน 12 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  ประกาศเมื่อ 04/10/2561   เปิดอ่าน 31 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศเมื่อ 04/10/2561   เปิดอ่าน 23 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศเมื่อ 06/09/2561   เปิดอ่าน 54 ครั้ง


ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สถานที่สอบ และระเบียบการแต่งกาย
  ประกาศเมื่อ 31/08/2561   เปิดอ่าน 77 ครั้ง


ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
  ประกาศเมื่อ 17/08/2561   เปิดอ่าน 75 ครั้ง
ประกาศราคากลาง
Asia/Bangkok


ทดสอบระบบราคากลาง
  ประกาศเมื่อ 10/10/2561   เปิดอ่าน 13 ครั้ง


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมือสันต้นดู่ หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
  ประกาศเมื่อ 26/06/2561   เปิดอ่าน 58 ครั้ง


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมือสันต้นดู่ หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
  ประกาศเมื่อ 26/06/2561   เปิดอ่าน 43 ครั้ง


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมืองบ้านกล้วย หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
  ประกาศเมื่อ 26/06/2561   เปิดอ่าน 43 ครั้ง


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว จุดบ่อทราย หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
  ประกาศเมื่อ 26/06/2561   เปิดอ่าน 44 ครั้ง


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว
  ประกาศเมื่อ 26/06/2561   เปิดอ่าน 42 ครั้ง
จัดซื้อจัดจ้าง
Asia/Bangkok


ทดสอบระบบข่าวจัดซื้อ
  ประกาศเมื่อ 10/10/2561   เปิดอ่าน 13 ครั้ง


ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRE) บ้านกล้วยทรายงาม-ห้วยเครือบ้า
  ประกาศเมื่อ 08/08/2560   เปิดอ่าน 102 ครั้ง


ประกาศสอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (เฟส ๒)
  ประกาศเมื่อ 18/05/2560   เปิดอ่าน 99 ครั้ง


ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองบ้านกล้วย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑,๑๕,๑๘ ตำบล สันมะค็ด อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
  ประกาศเมื่อ 28/10/2559   เปิดอ่าน 108 ครั้ง


ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  ประกาศเมื่อ 28/10/2559   เปิดอ่าน 94 ครั้ง


ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งมอเตอร์พร้อมขุดวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านกล้วยทรายทอง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  ประกาศเมื่อ 28/10/2559   เปิดอ่าน 103 ครั้ง

นายอิ่นคำ กรงจักร์

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด