เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  หมวดหมู่ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
เรื่อง : คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 214
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 1.28 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ


การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 5 อันดับล่าสุด

      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น 26/ก.ย./2562
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 26/ก.ย./2562
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 1 26/ก.ย./2562
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 2 26/ก.ย./2562
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 3 26/ก.ย./2562


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17