เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ โรงเรียนนครวิทยาคม ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ โรงเรียนนครวิทยาคม

การประชุมสัมมนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ( 28/ต.ค./2561 )
    

การประชุมสัมมนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วันที่ 14 ตุลาคม 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ตำบลสันมะเค็ด ปี 2556 การทำบายศรี,การจัดดอกไม้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ตำบลสันมะเค็ด ปี 2556 การทำบายศรี,การจัดดอกไม้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน

การมอบชุดให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตำบลสันมะเค็ด ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

การมอบชุดให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตำบลสันมะเค็ด ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

การมอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

การมอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556 ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556

พิธีมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก-ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในงานมหกรรมการจัดการ ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก-ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในงานมหกรรมการจัดการ

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมประกวดนางฟ้าต้นเทียนกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน ( 28/ต.ค./2561 )
    

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมประกวดนางฟ้าต้นเทียนกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน ( 28/ต.ค./2561 )
    

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน

โครงการข้าวพันไร่ Farmer game ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการข้าวพันไร่ Farmer game

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 -> [จำนวน 102 อัลบัม]
<< 10 11 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17