Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

7. ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120


โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

7. ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

 

ลำดับ

เดือน

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

1

มกราคม

 • ทำบุญประเพณีขึ้นปีใหม่
 • ทำบุญประเพณีถวาย ข้าวใหม่(ตานข้าวใหม่)

2

มีนาคม

 • ทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมในวันมาฆบูชา

3

เมษายน

 • ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 • ทำบุญประเพณีปีใหม่เมือง
 • พิธีกรรมบวงสรวงแต่ละหมู่บ้าน

4

พฤษภาคม

 • ประเพณีสรงน้ำพระบาทตากผ้า
 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเขาแก้ว
 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผากับป์
 • ทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมในวันวิสาขบูชา

5

มิถุนายน

 • พิธีขอฝนขุนน้ำห้วยเหมี้ยง
 • พิธีกรรมบวงสรวงน้ำบ่อออม
 • พิธีเลี้ยงผีปู่ ผีย่า และเจ้าบ้าน

6

กรกฎาคม

 • ทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมในวันอาสาฬหบูชา
 • วันขึ้น 14 ค่ำ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
 • วันขึ้น 15 ค่ำ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ช่วง 3 เดือน เข้าพรรษา

7

ตุลาคม

 • ทำบุญประเพณีออกพรรษา

8

พฤศจิกายน

 • ประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)