หน้าแรกเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
(ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑)

จำนวน 19 รูป    ดู 65 ครั้ง
(โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561)

จำนวน 22 รูป    ดู 33 ครั้ง
(โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

จำนวน 12 รูป    ดู 45 ครั้ง
(โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงทันใจ หมู่ 10 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย)

จำนวน 36 รูป    ดู 32 ครั้ง
(โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มและการบริหารการประปาหมู่บ้าน)

จำนวน 22 รูป    ดู 38 ครั้ง
(โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกับป์)

จำนวน 21 รูป    ดู 37 ครั้ง
(โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

จำนวน 30 รูป    ดู 28 ครั้ง
(โครงการสืบชะตาหลวงตำบลสันมะเค็ด และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านกล้วยทรายงาม ม.12)

จำนวน 22 รูป    ดู 28 ครั้ง
(โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2561 )

จำนวน 13 รูป    ดู 45 ครั้ง
(ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 15 ก.พ. 2561)

จำนวน 20 รูป    ดู 47 ครั้ง
(พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระปิยมหาราช” เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ณฺ.โรงเรียนนครวิทยาคม)

จำนวน 25 รูป    ดู 50 ครั้ง
(โครงการทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(หลังใหม่) วันที่ 18 กันยายน 2560)

จำนวน 30 รูป    ดู 66 ครั้ง
(โครงการปลูกดอกดาวเรือง ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

จำนวน 17 รูป    ดู 53 ครั้ง
(โครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

จำนวน 8 รูป    ดู 52 ครั้ง
(โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ทำขนมถ้วย ขนมชั้น ปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

จำนวน 10 รูป    ดู 44 ครั้ง
(โครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

จำนวน 10 รูป    ดู 160 ครั้ง
(ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๐)

จำนวน 18 รูป    ดู 53 ครั้ง
(โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด)

จำนวน 24 รูป    ดู 54 ครั้ง


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 | สุดท้าย