เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 360 ) โดย admin 35.93 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน
2 โครงสร้างหน่วยงาน ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 364 ) โดย admin 54.2 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน
3 โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 471 ) โดย admin 52.76 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน
4 โครงสร้างกองช่าง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 352 ) โดย admin 40.58 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน
5 โครงสร้างกองคลัง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 381 ) โดย admin 43.49 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน
6 โครงสร้างกองการศึกษา ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 352 ) โดย admin 44.93 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17