เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 83 ) โดย admin 476.06 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
22 สรุปรายได้ - รายจ่าย รอบ 12 เดือน (ต.ค.60 -ก.ย61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 166 ) โดย admin 521.73 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
23 สรุปรายได้-รายจ่าย รอบ 6 เดือน(ต.ค.60 - มี.ค61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 146 ) โดย admin 522.1 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
24 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 150 ) โดย admin 1.03 MBs 0 ข่าวงานเลือกตั้ง
25 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 159 ) โดย admin 68.66 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
26 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ต่อ) ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 154 ) โดย admin 60.46 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
27 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 151 ) โดย admin 212.85 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
28 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 174 ) โดย admin 136.69 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
29 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 170 ) โดย admin 815.37 KBs 0 แผนพัฒนา
30 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 163 ) โดย admin 397.07 KBs 0 แผนพัฒนา
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 165 ) โดย admin 918.1 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
32 แผนจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 166 ) โดย admin 430.55 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
33 แผนจัดหาพัสดุ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 160 ) โดย admin 408.65 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 151 ) โดย admin 1.14 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 154 ) โดย admin 1.15 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 152 ) โดย admin 888.6 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 149 ) โดย admin 1.09 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 157 ) โดย admin 1.18 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 158 ) โดย admin 861.93 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 156 ) โดย admin 1.22 MBs 0 การจัดหาพัสดุ


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17