เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
51 4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 145 ) โดย admin 167.58 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
52 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 129 ) โดย admin 201.91 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
53 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 138 ) โดย admin 222.69 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
54 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 143 ) โดย admin 240.24 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
55 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 143 ) โดย admin 215.84 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
56 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 138 ) โดย admin 250.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
57 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 139 ) โดย admin 201.22 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
58 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 139 ) โดย admin 209.8 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
59 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 146 ) โดย admin 219.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
60 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 128 ) โดย admin 201.7 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
61 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 133 ) โดย admin 201.54 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
62 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 137 ) โดย admin 207.56 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
63 2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 127 ) โดย admin 185.06 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
64 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 118 ) โดย admin 214.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
65 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 126 ) โดย admin 235.72 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
66 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 118 ) โดย admin 199.43 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
67 2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 130 ) โดย admin 222.11 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
68 2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 123 ) โดย admin 245.5 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
69 1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 124 ) โดย admin 314.01 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
70 มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 142 ) โดย admin 1.04 MBs 0 มาตรฐานการปฏิบัติงาน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17