เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
61 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 193 ) โดย admin 201.7 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
62 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 200 ) โดย admin 201.54 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
63 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 206 ) โดย admin 207.56 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
64 2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 195 ) โดย admin 185.06 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
65 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 184 ) โดย admin 214.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
66 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 197 ) โดย admin 235.72 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
67 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 189 ) โดย admin 199.43 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
68 2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 200 ) โดย admin 222.11 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
69 2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 187 ) โดย admin 245.5 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
70 1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 194 ) โดย admin 314.01 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
71 มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 218 ) โดย admin 1.04 MBs 0 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
72 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 287 ) โดย admin 464.47 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
73 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 229 ) โดย admin 510.84 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
74 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด รอบ 6 เดือน ปีงบมาณ พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 232 ) โดย admin 179.29 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
75 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 235 ) โดย admin 177.32 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
76 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 200 ) โดย admin 204.34 KBs 0 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
77 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 203 ) โดย admin 482.78 KBs 0 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
78 โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 234 ) โดย admin 35.93 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน
79 โครงสร้างหน่วยงาน ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 231 ) โดย admin 54.2 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน
80 โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 296 ) โดย admin 52.76 KBs 0 โครงสร้างหน่วยงาน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17