เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
3/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ( 6 / )
    ผลการปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ( 74 / )
    กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ดและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเกณฑ์การใช้นำมัน 2564 ( 7 / )
    ประกาศเกณฑ์การใช้นำมัน 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 48 / )
    ตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ได้ที่หน้าห้องคลังเทศบาลตำบลสันมะเค็ด หรือดาวน์โหลดไฟล์ตามรายละเอียดที่แนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ( 56 / )
    การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ( 156 / )
    แบบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ตามเอกสารที่แนบมานี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 135 / 1 )
    ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามรายเอกสารที่แนบมานี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 117 / )
    รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( 230 / )
    เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( 231 / )
    เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่มานี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17