ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
date 17 สิงหาคม 2561


download
........... .......... ..........ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  ตั้งแต่  วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561  ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)

www.sanmaket.go.th