เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box คณะผู้บริหาร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
รองนายกเทศมนตรี 1
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 1
รองนายกเทศมนตรี 1
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 1
รองนายกเทศมนตรี 2
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 2
รองนายกเทศมนตรี 2
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 2
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานากเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานากเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ประธานสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
รองประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
รองประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
สมาชิกสภา 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 6
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 6
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 7
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 7
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 3
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 3
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 8
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 8
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 4
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 4
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 9
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 9
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 5
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 5
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 10
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 10
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
account_box สำนักปลัด
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
ธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
กาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
ชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
ธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
ธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสันธาร ขันอ้าย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายสันธาร ขันอ้าย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,084