messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 1
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4