เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
folder สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
insert_drive_file คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : atida | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 242