เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
น.ส.ปรางวรินทร์ กุลนายุ
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ปรางวรินทร์ กุลนายุ
นักวิชาการศึกษา
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.นิศารัตน์ สมเกี๋ยง
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.นิศารัตน์ สมเกี๋ยง
ผช.จพง.ธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 285