เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box สำนักปลัด
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
ธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
กาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
ชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
ธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
ธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34