เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ประธานสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
รองประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
รองประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
สมาชิกสภา 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 6
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 6
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 7
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 7
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 3
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 3
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 8
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 8
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 4
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 4
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 9
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 9
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 5
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 5
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
สมาชิกสภา 10
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
สมาชิกสภา 10
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57