เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศพด./รร.ปฐมวัย) และลงนาม MOU นายก อปท.เขต อ.พาน วันที่ 27 ก.พ.66 ณ อบต.ธารทอง
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศพด./รร.ปฐมวัย) และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพาน วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
ผู้โพส : Education