ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yWsHTEcThu123542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B7sYyegThu124156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทรศัพท์: 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17 อีเมลกลาง : Phan_sanmaket@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.sanmaket.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทรศัพท์: 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17 อีเมลกลาง : Phan_sanmaket@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.sanmaket.go.th/../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทรศัพท์: 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17 อีเมลกลาง : Phan_sanmaket@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.sanmaket.go.th/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์หน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์หน่วยงาน../add_file/วิสัยทัศน์หน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QoX4c4xThu15441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0Gy4vRpThu41953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4LFY5OcThu41230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uZEwTQDThu15433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PsVzHDRThu90220.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4TUvtVJThu90411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jR0H7VYThu90653.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lquwxLgThu91000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kdvmsqvThu91211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IRuU3FtThu91432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kayKv6EThu91624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N3HAPtBThu91742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GbWurURThu91935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WFANRMmThu92145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OJ7LKLpThu92415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4l4QevcThu92524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OEOdEP8Thu92719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cs7BtBuThu92856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yY15NLWThu93125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RZJFnpbThu43706.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n8MjJsZThu93333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : troC4SNThu93716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rb7zyseThu45258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hHUYQa7Thu94118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jpNESdeThu94241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9aXLQNLThu94432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FrCFieSThu94630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 40YsfdgThu94813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ipP9itThu95342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BvA7OLgThu95752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : knSvkqEThu95955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AbOOK2mThu100023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rXeWZEXThu100852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XIGuGG9Thu101142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ikQXJPaThu101305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : W3OCOAyThu45100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S5g4on3Thu101504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XB6dmFkThu101656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ggzBUTLThu101826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : juWxfEkThu45040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zf8u06cThu51332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r7Yow5DThu101911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xza0lF4Thu101945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yjfiR39Thu102227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tCdMIrsThu102326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BPC2x5tThu102343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gQISYdwThu102355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F6Tv65aThu102419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1JwlGGuThu102504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XxxjpylThu102556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sI9tUsyThu102738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q2THwXzThu102832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nrWVDKuThu102949.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oTBu63jThu103114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QtiRI0ZThu103213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xxEthD2Thu103305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0m5XREcThu103422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ssCNyTfThu103500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vi8BXVUThu103552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CztqBlYThu104343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qCNKiRnThu104417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nejxHmUThu104703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g0LpFUFThu104829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wNcv8HEThu104911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : saNJvv3Thu104953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z3uj9T1Thu105035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PeQXMEPThu105218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8x32SwXThu105324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZPqNV40Thu105443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fw9OaBSThu105510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7OA0p9EThu105523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ptHPd6ZThu105549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I4wzFqzThu105623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qAEv9mWThu105647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JZJoadbThu105704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ic38IENThu105728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fPfmTndThu105751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y0GYBKWThu105823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 52gD7JLThu105909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YNGZcOEThu105912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UuN8bSOThu110035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iEsdfzZThu110038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 57W1gRWThu110147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yJVKXRkThu110212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l3Rt1lOThu110235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IZSdtnZThu110240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dHi5d6fThu110308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jAKUoMvThu110333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 15454PUThu110402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BsjrkFzThu110427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hdiXwEGThu110537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9AGYfxkThu110556.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kq0VVJdThu110622.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HgMOFMBThu110648.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7u3NQPiThu110801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j7yNZdGThu111310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oNjdvgdThu111010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D4fWg4eThu111156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1g2xtuaThu111211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hVN701rThu111234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o8jKvElThu111337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qNIzx4QThu111413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h34OmepThu111415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VhQGxsMThu111439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k3pnNLDThu111453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MOMQNf6Thu111507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g3HnUhQThu111528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ilsZQzDThu45550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3NtooJoThu111534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rd4I3LHThu111556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4BiZzWoThu111622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yv4WD8cThu111637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zel4rrhThu111652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fjQv6MyThu111701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fcd4LF2Thu111718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TIMiPjpThu111742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1LzfgM0Thu112025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MX3NuNUThu112034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3B2DK22Thu112058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GceHxlTThu112119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dSFZuHGThu112150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QFKKHZJThu112305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZnRuERkThu112413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pje3OBMThu112437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uW504o1Thu112605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6vCGvexThu112820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KhCT3iSThu112856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2mD52cPThu112900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZtaiwzvThu112919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Pf2pswThu112946.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mTqJwe4Thu112952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dBi8RnsThu113021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z4m0wDpThu113108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WtdFpr0Thu113110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xHJ3wAyThu113143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mA9vb90Thu113150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kcYi2yKThu113211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iQ3a5jOThu113246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DkXY6SDThu113321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EbB3hqnThu113328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3NjvdwjThu113358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c0wzFBIThu113411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F6DYIgyThu113425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F0DY7MYThu113441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n2NsYi8Thu113547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SRavHeAThu113648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ElposIDThu113714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZzXLwinThu113721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bFGUS9KThu113745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dAlYjOsThu113823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pxdQVxyThu113827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PqUTUulThu113857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HHfwxVGThu114121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TJ9zUm7Thu114242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qtExLLaThu114259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : G6cIodaThu22124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lI7fejzThu114312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1cjLIMtThu114340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBCgL6pThu114516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sGAvrBMThu114544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XxSNblQThu114551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0MXcJ3zThu114607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5WlNLg2Thu114936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UL5mPBjThu115229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iX5pwEBThu115549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qf5AcihThu115630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BLNc094Thu115726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p5AftdxThu115754.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NeI9KAzThu120108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WFd7ipEThu120149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g24U659Thu120219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nmQzHkKThu120259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n8IZJRsThu120333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N9JJdu4Thu120335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NZj8r3EThu120358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tg9mGJaThu120451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E6ID1RpThu120541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yagx6RwThu11006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HqwpG2kThu11059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dI5MtrxThu11143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e2rpZ6uThu11156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z7YYkuVThu11211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RAoNrvCThu11302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DsPA15PThu11307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z3X9qtSThu11348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : asvP9oLThu11553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rrv3R67Thu11742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ooFLv33Thu11752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7aLHaJ2Thu11841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rHoFXy8Thu11948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TTztpiaThu12029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Az0fP7kThu12054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VeCPVXcThu12110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DtqeJBGThu12547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CPpycoOThu12636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HHviWWzThu42843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uNirFlEThu12746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VlHNJ0qThu12840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZPLgOjrThu12904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qTcTB9zThu12936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 97SR9pGThu13102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DfyKKbWThu13141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UrdCabYThu13246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JxTh58dThu13320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nqvP1MmThu41356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AYBY6MRThu13433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G3sLF4cThu13452.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qCHO8I2Thu13516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ggxvLYdThu13529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QmJ6tIMThu13529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yu0Cmf0Thu13548.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FCwm285Thu13640.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bEz4wwvThu13702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bTqgwsTThu13710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AAMJFtyThu13738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CeOatrbThu41508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZOMbmhWThu13740.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rZltMI6Thu13820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HuX6twyThu13848.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FQ8EZftThu13927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kTejeenThu13954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VGGPrzJThu14004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G4U6i2CThu14152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fT7mQ63Thu14233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RZXpQ2YThu14249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lrlTm0VThu14339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dweVKwsThu14438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dSMRSy8Thu14522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9zXDwoSThu14626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NhGtJFNThu14639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KzmHP3pThu14708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zlip7KXThu14800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hPb4u4tThu14837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p0wEmAHThu41718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qhQFCZMThu14846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rpEPhaFThu14948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ajg30WuThu14948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ozAZW75Thu15004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : quFObxkThu41801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ojkuqLvThu15138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kWMxND6Thu41849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P5Ka6q8Thu15223.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tbtTglVThu15227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S0X1BQgThu15328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D2VVyP7Thu15637.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tHaewPCThu15655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jt4iz08Thu42057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 18R9d2mThu41437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zeqdAM8Thu15847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9f9wgPBThu20113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6RJ4dbKThu20503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H08orlrThu20627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P2PpaP4Thu20644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RDSfJMOThu20714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tmIEYg2Thu20824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7EYvx0TThu20826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hB8ebO0Thu21003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RlEHrK9Thu21039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cDLhV5hThu21145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AvEcoeRThu21220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZZCdTZ4Thu21308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tZWzWawThu21318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t0qlcWmThu21433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zKtAsT0Thu21437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2EfjVhuThu21547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VFCGPm4Thu21802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yn6UxoYThu22324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 70HQSyTThu22344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gk9ZVAlThu22359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VYMu586Thu22511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lRUONuaThu22920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A2FI38wThu23612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gCn3VxfThu23634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qGsBhJxThu23729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sRGJuXvThu23754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sx8bz4lThu23803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ciFck65Thu23817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EU6UzETThu23832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sleu7JQThu23846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N05n29cThu23912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : amFRJmkThu23914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mbNIKbMThu23930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fmDs1bsThu42417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YaiqyVjThu23938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nH93qsNThu24002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z6GbcPRThu24025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UOIrlFkThu24046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d0GHQFeThu24059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hz1wuCBThu24110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VKo9Dk5Thu24118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wnfY94SThu24124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uW61KfPThu24148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4JDkpkgThu24159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z0MbphqThu24341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MVvzP2AThu24408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OKkiUBsThu24408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vDiBVpoThu24435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pXSUJ8LThu24459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Y0RBxfThu24521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : I8vre2MThu42242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SvsjE6pThu42158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9mc5JFbThu24556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T2bTt3dThu24637.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8bHJbwuThu24718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DyIMGN7Thu24719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SkfAsFEThu24728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6VstQ2GThu24805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SFcbkA1Thu24830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KDNmuoMThu24839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pdRZrh2Thu24855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B5L4LSsThu24856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dkY7hJmThu24919.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F9qiUEXThu24920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UX35ZgpThu25000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nEojBrkThu25005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2hWcIiXThu25007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m6TrZsjThu25034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sOEdAkVThu25044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3EJdTRCThu25046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ABMt4kGThu25123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8ALuUFnThu25354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6mCktJhThu25436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : obpAMlCThu25503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : THYQIt3Thu25542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9BZoQxhThu25610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sqdpN4PThu25621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TDgBWb3Thu25717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ny1D5faThu25758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a3ODJM8Thu41641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xNm0sSuThu25919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : cFL3U2XThu30041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HOKN66dThu25920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qzkNIzPThu30221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jdazddJThu30310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y8qxrkPThu30411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8Fo4N7GThu30530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GNCUWKjThu30546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2XeWwtkThu30626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lLpQaNoThu30858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xmh4HrZThu31011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mU9w9B0Thu31105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ElC9IVCThu31109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5YaGannThu31134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7gRy7ofThu31221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1z5jo8vThu31256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lK7XQJkThu31320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M0fLeDxThu31338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WhL8jwpThu31346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PwPpuvGThu31422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aAOtNF6Thu31424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bkn1ziDThu31456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IGE64JRThu31626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WhbsuaRThu31651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42A4alWThu31711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7y1SbkqThu32045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G1C2jfhThu32126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pBccpUaThu32219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0STZJljThu32349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TSK0eMxThu32655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6a39VWSThu32730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M24iUgXThu32802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BnEe3TvThu32828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8CUtbqCThu32908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2g7GWaZThu33104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FAXJMjiThu33221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lxV4rHcThu33411.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 27 เมษายน 2564 กกต.ได้ออกประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ดและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และนับจากวันที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 15 วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการนัดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 27 เมษายน 2564 กกต.ได้ออกประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ดและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และนับจากวันที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 15 วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการนัดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ต่อไป../add_file/ 27 เมษายน 2564 กกต.ได้ออกประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ดและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และนับจากวันที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 15 วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการนัดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ต่อไป
ชื่อไฟล์ : XKGR5bCThu33446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4SlShexThu33511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fKc2IicThu33752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AYuQSCLThu33844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RhkWJo4Thu34359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PJl23O2Thu34431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fhOlA4rThu34809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KxRjcnqThu34849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BeKGUikThu35053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IdCHNbfThu35542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : so84BOdThu35617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E36uVihThu40043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dgEHaWjThu41020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N1Sl3bcThu41214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S3r3IMoThu41309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U7ItGTyThu41604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fsEYWXVThu41608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n30joQaThu41719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5GLOOlXThu42013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jxQqfC0Thu42251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RpBBX6sThu43532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PjV4gUqThu42449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ZN5RQkThu42635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FGhRefAThu42657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rQJlP4vThu43108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gEfmtg6Thu43819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l5yjutQThu43856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fpeJXLQThu43926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fozc0LcThu43951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oLeptDOThu44103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wzah8tJThu44245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TwlDQF3Thu44313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0GZCr1xThu44452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MrSt6zvThu44527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P3osoDyThu51233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์../add_file/ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์
ชื่อไฟล์ : My9yzanThu50135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i29k6hqThu50155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 31QwdHWThu50220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c5OswyaThu51358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f0YLro6Thu51421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MZiuziCThu51447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sC9TscwThu51513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ogt4Jw9Thu51539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zu1CBtqThu51601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 479LZptThu51702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G7EdnWhThu51716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7Vq1Lr6Thu51740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 86Uf4D1Thu51815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4r6wj9CThu51837.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QjjjsDXSun84754.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สขร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สขร../add_file/สขร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5u2LctYThu22132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงของรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงของรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงของรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : 9Chh6rxThu24011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มาพบกันที่นี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาพบกันที่นี่../add_file/มาพบกันที่นี่
ชื่อไฟล์ : ขอบคุณที่ให้บริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอบคุณที่ให้บริการ../add_file/ขอบคุณที่ให้บริการ
ชื่อไฟล์ : 4LON3osFri92644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ../add_file/เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : I5pDn1vFri93824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายได้ปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายได้ปีงบประมาณ 2564../add_file/รายได้ปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : ยินดีต้อนรับการใช้งานระบบสารบรรณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยินดีต้อนรับการใช้งานระบบสารบรรณ../add_file/ยินดีต้อนรับการใช้งานระบบสารบรรณ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=12630 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=12630../add_file/https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=12630
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2564../add_file/ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ntFom2OFri110643.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99../add_file/https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
ชื่อไฟล์ : ntnp1X2Mon92336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร../add_file/เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : FtIsK76Mon93528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4yG7ujqThu112600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ao3YzfiMon44016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZZWs9Z4Mon44953.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565../add_file/ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565../add_file/ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : dSw2tJPMon45205.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565../add_file/ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : 6Z2hQzXWed114240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : 7rMNMj1Wed114447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มาตราการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตราการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/มาตราการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : QQL5uaFWed31858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : X53mA8TWed43657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 283uvjaWed32125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยนายจำลอง กันยวง รักษาราชการแทนนายกฯ (ประธานกองทุนฯ) ได้ทำการจัดอบรมให้กับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของกองทุนฯ เพื่อพัฒนางาน และยกระดับการดูแลสุขภาวะประชาชนทุกกลุ่มวัยภายใต้หลักเกณฑ์กองทุนฯ และปัญหาทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยนายจำลอง กันยวง รักษาราชการแทนนายกฯ (ประธานกองทุนฯ) ได้ทำการจัดอบรมให้กับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของกองทุนฯ เพื่อพัฒนางาน และยกระดับการดูแลสุขภาวะประชาชนทุกกลุ่มวัยภายใต้หลักเกณฑ์กองทุนฯ และปัญหาทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด../add_file/ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยนายจำลอง กันยวง รักษาราชการแทนนายกฯ (ประธานกองทุนฯ) ได้ทำการจัดอบรมให้กับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของกองทุนฯ เพื่อพัฒนางาน และยกระดับการดูแลสุขภาวะประชาชนทุกกลุ่มวัยภายใต้หลักเกณฑ์กองทุนฯ และปัญหาทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด
ชื่อไฟล์ : RBgJI3bFri113648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านใหม่ใน ม.9 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านใหม่ใน ม.9../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านใหม่ใน ม.9
ชื่อไฟล์ : bOqgsziTue85927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2pV0CdBThu100754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/san.maket.3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/san.maket.3../add_file/https://www.facebook.com/san.maket.3
ชื่อไฟล์ : LxGL6LMWed23106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : au5eutgThu51710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8AjIT9VWed121447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VFuqPbrWed121559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KTOhI2uWed42215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qza1tq2Fri42859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : yyl5tr1Fri34840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : HfKvMhXWed22822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้../add_file/เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : SA27SHFWed23340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้../add_file/เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : bIWudvYWed23420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้../add_file/เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : hZq1KzoThu15704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : fQ1jAYTThu23143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ../add_file/เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : Pe4qHUVThu43050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี มีทั้ง หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตร 1 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี มีทั้ง หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตร 1 เดือน../add_file/ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี มีทั้ง หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตร 1 เดือน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สขร. เดือนธันวาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สขร. เดือนธันวาคม 2564../add_file/สขร. เดือนธันวาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ สขร มกราคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ สขร มกราคม 2565../add_file/ประกาศ สขร มกราคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศแผนซื้อรถขุดตีนตะขาบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแผนซื้อรถขุดตีนตะขาบ../add_file/ประกาศแผนซื้อรถขุดตีนตะขาบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านกล้วย ม.14 จำนวน3หลัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านกล้วย ม.14 จำนวน3หลัง ../add_file/ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านกล้วย ม.14 จำนวน3หลัง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย ../add_file/ในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาด ๖๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาด ๖๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย../add_file/เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาด ๖๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ชื่อไฟล์ : เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ../add_file/เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ชื่อไฟล์ : ประกาศซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า../add_file/ประกาศซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า
ชื่อไฟล์ : วันที่18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเตรียมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สถานที่ฝึก พัฒนาด้านร่างกายสำหรับผู้เรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเตรียมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สถานที่ฝึก พัฒนาด้านร่างกายสำหรับผู้เรียน../add_file/วันที่18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเตรียมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สถานที่ฝึก พัฒนาด้านร่างกายสำหรับผู้เรียน
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านกล้วย ม.12 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านกล้วย ม.12../add_file/ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านกล้วย ม.12
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านหนองเป็ด หมู่13 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านหนองเป็ด หมู่13 ../add_file/ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดย ทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านหนองเป็ด หมู่13
ชื่อไฟล์ : ในวันที่19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่2)../add_file/ ในวันที่19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00น. โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่2)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่3) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่3)../add_file/ในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานโดยงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่3)
ชื่อไฟล์ : ในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 2 4 9 11 12 13 และหมู่14 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 2 4 9 11 12 13 และหมู่14 ../add_file/ในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 2 4 9 11 12 13 และหมู่14
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ นำผู้ป่วยATKPos หมู่ที่4 บ้านสันต้นดู่ จำนวน 1 ราย หมู่ที่12 บ้านกล้ายทรายงาม จำนวน 1 ราย และ หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 ราย นำส่ง ARIโรงพยาบาลพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ นำผู้ป่วยATKPos หมู่ที่4 บ้านสันต้นดู่ จำนวน 1 ราย หมู่ที่12 บ้านกล้ายทรายงาม จำนวน 1 ราย และ หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 ราย นำส่ง ARIโรงพยาบาลพาน../add_file/ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ นำผู้ป่วยATKPos หมู่ที่4 บ้านสันต้นดู่ จำนวน 1 ราย หมู่ที่12 บ้านกล้ายทรายงาม จำนวน 1 ราย และ หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 ราย นำส่ง ARIโรงพยาบาลพาน
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้จัดรถกู้ชีพ ออกตรวจสอบเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านสันตะเคียนหมู่15 พบหญิง1ราย มีอาการปวดท้อง เจ้าหน้าที่ทำการปฐพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้จัดรถกู้ชีพ ออกตรวจสอบเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านสันตะเคียนหมู่15 พบหญิง1ราย มีอาการปวดท้อง เจ้าหน้าที่ทำการปฐพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลพาน ../add_file/ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้จัดรถกู้ชีพ ออกตรวจสอบเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านสันตะเคียนหมู่15 พบหญิง1ราย มีอาการปวดท้อง เจ้าหน้าที่ทำการปฐพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลพาน
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้จัดรถกู้ชีพ ออกตรวจสอบเหตุอบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง บ้านผาลาดหมู่11 พบชาย1ราย มีบาดแผลบริเวณใบหน้า เจ้าหน้าที่ทำการปฐพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้จัดรถกู้ชีพ ออกตรวจสอบเหตุอบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง บ้านผาลาดหมู่11 พบชาย1ราย มีบาดแผลบริเวณใบหน้า เจ้าหน้าที่ทำการปฐพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลพาน../add_file/ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้จัดรถกู้ชีพ ออกตรวจสอบเหตุอบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง บ้านผาลาดหมู่11 พบชาย1ราย มีบาดแผลบริเวณใบหน้า เจ้าหน้าที่ทำการปฐพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลพาน
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยหายจากศูนย์CI ตำบลทรายขาวกลับบ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยหายจากศูนย์CI ตำบลทรายขาวกลับบ้าน../add_file/ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยหายจากศูนย์CI ตำบลทรายขาวกลับบ้าน
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ดำเนินการร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.ใหม่ท่าเรือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ดำเนินการร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.ใหม่ท่าเรือ../add_file/ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ดำเนินการร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.ใหม่ท่าเรือ
ชื่อไฟล์ : 24 กมุภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมscotกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม. 17 จำนวน 2 ราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 24 กมุภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมscotกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม. 17 จำนวน 2 ราย ../add_file/24 กมุภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมscotกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม. 17 จำนวน 2 ราย
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ดำเนินการร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.สันมะเค็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ดำเนินการร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.สันมะเค็ด../add_file/ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานงานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ดำเนินการร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.สันมะเค็ด
ชื่อไฟล์ : 25 กมุภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมscotกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม.4จำนวน 1 ราย ไป CIตำบลทรายขาว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 25 กมุภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมscotกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม.4จำนวน 1 ราย ไป CIตำบลทรายขาว../add_file/25 กมุภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมscotกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม.4จำนวน 1 ราย ไป CIตำบลทรายขาว
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยรักษาตัว หายกลับบ้าน จากศูนย์CI ตำบลทรายขาว จำนวน2ราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยรักษาตัว หายกลับบ้าน จากศูนย์CI ตำบลทรายขาว จำนวน2ราย../add_file/ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอำนวยการ นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด นำโดย จ่าเอกสมเกียรติพินิจอักษร ปลัดเทศบาล การปฏิบัติงานของทีมSCOTกู้ชีพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด สนับสนุนงานโดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยรักษาตัว หายกลับบ้าน จากศูนย์CI ตำบลทรายขาว จำนวน2ราย
ชื่อไฟล์ : กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565../add_file/กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : ไฟกิ่ง บ้านกล้วยทรายทอง ม.16 ดับหลายจุด มีทั้งหมด5จุด ซอยข้างโรงเรียน2หลอด ซอย12 1หลอด หัวบ้าน1หลอด ทางไปหมู่12บ้านนายสี ชัยชนะ1หลอก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไฟกิ่ง บ้านกล้วยทรายทอง ม.16 ดับหลายจุด มีทั้งหมด5จุด ซอยข้างโรงเรียน2หลอด ซอย12 1หลอด หัวบ้าน1หลอด ทางไปหมู่12บ้านนายสี ชัยชนะ1หลอก../add_file/ไฟกิ่ง บ้านกล้วยทรายทอง ม.16 ดับหลายจุด มีทั้งหมด5จุด ซอยข้างโรงเรียน2หลอด ซอย12 1หลอด หัวบ้าน1หลอด ทางไปหมู่12บ้านนายสี ชัยชนะ1หลอก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ระกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/ระกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สขร กุมภาพันธ์ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สขร กุมภาพันธ์ 2565../add_file/สขร กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขุดตีนตะขาบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขุดตีนตะขาบ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขุดตีนตะขาบ
ชื่อไฟล์ : z3w65fWFri94856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8wk8NHAFri94916.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : plBcsguFri94930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5yDwbw2Fri94941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ../add_file/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565../add_file/รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565../add_file/รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด../add_file/โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลสันมะเค็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลสันมะเค็ด../add_file/แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ชื่อไฟล์ : ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง../add_file/ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13055 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13055../add_file/https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13055
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สขร. เดือนมีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สขร. เดือนมีนาคม 2565../add_file/สขร. เดือนมีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สขร. เดือนมีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สขร. เดือนมีนาคม 2565../add_file/สขร. เดือนมีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565../add_file/รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว../add_file/ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13206 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13206../add_file/https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13206
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NBiGOadTue91513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เรื่อง รับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น../add_file/เรื่อง รับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศยกเลิกประกวดราคาเจาะบ่อ หมู่ที่ 16 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศยกเลิกประกวดราคาเจาะบ่อ หมู่ที่ 16../add_file/ประกาศยกเลิกประกวดราคาเจาะบ่อ หมู่ที่ 16
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565../add_file/เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 และเผื่อแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 และเผื่อแพร่สื่อประชาสัมพันธ์../add_file/ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 และเผื่อแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลสันมเค็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลสันมเค็ด../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลสันมเค็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565../add_file/การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการใช้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการใช้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564../add_file/ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการใช้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13375 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13375../add_file/https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13375
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13373 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13373../add_file/https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13373
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ฉบับแก้ไข) ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ฉบับแก้ไข) ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ฉบับแก้ไข) ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13420 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13420../add_file/https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13420
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : การเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ../add_file/การเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอความกรุณา ช่วยดูแลคนแก่ถูกรังแก ..เหตุไฉน มีกำนันไปแจ้งแม่ชีแก่ๆคนหนึ่ง ย้ายชื่อออกไปจากบ้านของท่านเองอ้างไม่อยู่บ้านนานแล้ว ให้ย้ายชื่อออก เพื่อ? และถามท่านขายเท่าไหร่? อยากถามเพื่ออะไร ...เคยเป็นโจทย์กับแม่ชีท่านมาก่อนด้วย ว่าโดนขู่ไล่ให้ออกไปจากที่ จะสร้างเมรุ ..ขอความกรุณาให้ความเป็นธรรม กระจ่างแจ้งกับท่านด้วย แม่แม่ชีอำนวย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความกรุณา ช่วยดูแลคนแก่ถูกรังแก ..เหตุไฉน มีกำนันไปแจ้งแม่ชีแก่ๆคนหนึ่ง ย้ายชื่อออกไปจากบ้านของท่านเองอ้างไม่อยู่บ้านนานแล้ว ให้ย้ายชื่อออก เพื่อ? และถามท่านขายเท่าไหร่? อยากถามเพื่ออะไร ...เคยเป็นโจทย์กับแม่ชีท่านมาก่อนด้วย ว่าโดนขู่ไล่ให้ออกไปจากที่ จะสร้างเมรุ ..ขอความกรุณาให้ความเป็นธรรม กระจ่างแจ้งกับท่านด้วย แม่แม่ชีอำนวย../add_file/ขอความกรุณา ช่วยดูแลคนแก่ถูกรังแก ..เหตุไฉน มีกำนันไปแจ้งแม่ชีแก่ๆคนหนึ่ง ย้ายชื่อออกไปจากบ้านของท่านเองอ้างไม่อยู่บ้านนานแล้ว ให้ย้ายชื่อออก เพื่อ? และถามท่านขายเท่าไหร่? อยากถามเพื่ออะไร ...เคยเป็นโจทย์กับแม่ชีท่านมาก่อนด้วย ว่าโดนขู่ไล่ให้ออกไปจากที่ จะสร้างเมรุ ..ขอความกรุณาให้ความเป็นธรรม กระจ่างแจ้งกับท่านด้วย แม่แม่ชีอำนวย
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง../add_file/ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง
ชื่อไฟล์ : ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 16 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 16../add_file/ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 16
ชื่อไฟล์ : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565../add_file/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้../add_file/ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13526 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13526../add_file/https://www.sanmaket.go.th/index/load_data/?doc=13526
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดสันมะเค็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดสันมะเค็ด../add_file/ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดสันมะเค็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/ประกาศกำหนดปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)../add_file/ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding../add_file/เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กำหนดการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด - อายุ 4 ปี ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด - อายุ 4 ปี ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566../add_file/กำหนดการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด - อายุ 4 ปี ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ********************* ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ประวัติความเป็นมา ตำบลสันมะเค็ด แยกการปกครองออกจากตำบลแม่อ้อ เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล และต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่อ้อ และ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ทิศใต้ ติดกับ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ที่ 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด 15 ตำบล ของอำเภอพาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพานทางด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร (ตามแผนที่อำเภอ) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 54 กิโลเมตร เนื้อที่ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.189 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 41,368.47 ไร่) 25.556 ตารางไมล์ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันมะเค็ดเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา และที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำคาว แม่น้ำฮ่าง และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่กับที่ราบเชิงเขา เช่น บ้านห้วยเครือบ้า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8 และบ้านผาลาด หมู่ที่ 11 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลสันมะเค็ดเป็นมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น 1.4 ลักษณะของดิน ดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนปน – ทรายหรือดินร่วน 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - แม่น้ำ (แม่น้ำคาว) - แม่น้ำ ฮ่าง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ - ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ - ป่าสงวนแห่งชาติ - ป่าชุมชน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - จำนวนหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ดทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีทำเนียบผู้นำหมู่บ้านทั้งหมด ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน 1 บ้านสันมะเค็ด นายสนั่น กันจินะ น.ส.พัชรา สมยาราช 2 บ้านกว๋าวโท้ง นายประสงค์ พรมตัน นางอัมพร ธะนะหมอก 3 บ้านสันนคร นายประสงค์ สกุลวัลลภ นางศรีโวย หล้าอินเชื้อ 4 บ้านสันต้นดู่ นายคำ มโนลา นางอุทุมพร นันตาเครือ 5 บ้านกล้วย นายเจริญ ศรีแก้ว นางจันทร์แรม ธิมูล 6 บ้านห้วยเครือบ้า นายประกิต จันทะนาเขต นางน้อง ยอดวงค์ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ นายสมบูรณ์ เทพวงศ์ นางผ่องศรี วิชัย 8 บ้านป่าแดงงาม นายสุฆาต จอมจักร (กำนัน) นางมัณฑนา ตาสาย 9 บ้านใหม่ใน นายสมบูรณ์ ปวงคำ น.ส.เทพรัตน์ กันทวงค์ 10 บ้านป่าตึงทันใจ นายสวาด นันตัง นางทองใบ เป็งตึง 11 บ้านผาลาด นายสมสิทธิ์ มโนเกตุ นางปราณี ใจจ้อย 12 บ้านกล้วยทรายงาม นายจำลอง ปัญญาหลง นางมาลี ปินตาคำ 13 บ้านหนองเป็ด นายธนิศร ใจยาว นางสุรีรัตน์ ฝั้นพรม 14 บ้านกล้วยใหม่ นายบุญช้อย คำเขื่อน นางฟองคำ ต๊ะวงค์ 15 บ้านสันตะเคียน นายมานพ ชมสวน นางสมศรี เต็มคำ 16 บ้านกล้วยทรายทอง นายปิยบุตร เครือโชติ นางจันทรวรรณ์ หมูคำ 17 บ้านทุ่งทองกวาว นางดวงพร ยานะคำ นางดวงพร ยานะคำ 18 บ้านสันป่าสัก นายไพโรจน์ วิริยะ นางพิมพร พรมตัน 19 บ้านสันป่าสักทอง นายบุญเรือง ปันม้า นางพรธีรา ชุ่มมะโน 20 บ้านศรีนคร นายธนเดช เมธาสิริทวี นางประนอม อินต๊ะชุ่ม 21 บ้านกล้วยทรายเงิน นายมิตร หมูคำ นางคำมูล หมูคำ 2.2 การเลือกตั้ง -ตำบลสันมะเค็ดแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 1 ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 2 1 นายคณาวุฒิ ศรียอด (ประธานสภา) 1 นายสถิรธร กนกกาญจนกุล (รองประธานสภา) 2 นายจรัญ โยธา 2 นายรักกิต แจ่มกระจ่าง 3 นายสุเพ็ญ ปินตา 3 นายนิวัตร ติดทะ 4 นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์ 4 นางสมศรี เต็มคำ 5 นายประยูร สายหล้า 5 นางนงนุช ธรรมวิชัย 6 นางสุมิตรา ปัญญาหลง 6 นางสาวรุ่งรัตน์ มณีเล็ก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรี 2 นายจำลอง กันยวง รองนายกเทศมนตรี 3 นายเสรี สันหมุด รองนายกเทศมนตรี 4 นายสำราญ กาวิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 5 นายกอง ฟ้าคำตัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (3) พนักงานเทศบาลและพนักครูเทศบาลพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร ปลัดเทศบาล ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 2 ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง รองปลัดเทศบาล รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายปรีชา ชุมภู หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 4 นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 5 นายดิเรก ดิเรกธนิน นักพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 6 นายนราพล แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐศาสตรบัณฑิต 7 นายสมหวัง นันตา นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8 นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 9 นายทศพล ไชยวงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 นางสาวภีลออ เต็มคำ เจ้าพนักงานธุรการ รัฐศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวเสาวลักษณ์ สมใจ ผช.บันทึกข้อมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวธนัญญา ชัยพนัส ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต นายธีรวุธ กวางประเสริฐ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายพนม รัตนพฤกษ์ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางชญาภา จอมปัญญา คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมจักร คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กองคลัง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 นางอัญญาณี โพธิ์คำ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 นางฐิติพร เมืองมาหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง 1 นางช่อทิพย์ ปันทะ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 นางนันทิชา ยศถา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค กองช่าง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 3 นายณัฐพงษ์ จินาเดช หัวหน้าฝ่าย... วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 4 นายชัชวาล ใจเปี้ย นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) พนักงานจ้าง 1 นายนิรุต ใจเปี้ย ผช.นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2 นางสาววรากร ใจวงค์ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต กองการศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายมีชัย ลือใจ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายสุภาพ คำปุก เจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิต พนักงานครู 1. นางสาวพวงผกา เทพพรมวงค์ ครู 2 นางสาวกนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ ครู 3 นางสาววันเพ็ญ ตะมาแก้ว ครู 4 นางสาวรังรอง บุนนาค ครู 5 นางวารุณี พรมมิน ครู 6 พนักงานจ้าง 1 นางสาวนิศารัตน์ สมเกี๋ยง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 นางพชรพร มณฑลจรัส ผู้ดูแลเด็ก 3 นางสาวอำไพ กอนแก้ว ผู้ดูแลเด็ก 4 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด ผู้ดูแลเด็ก 5 นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร ผู้ดูแลเด็ก ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง ผู้ดูแลเด็ก 7 นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง ผู้ดูแลเด็ก 8 นางศรีวรรณ หอมอ่อน ผู้ดูแลเด็ก 9 นางจุรีพร ปุริมายะตา ผู้ดูแลเด็ก 3. ประชากร หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านสันมะเค็ด 243 273 516 261 2 บ้านกว๋าวโท้ง 169 183 352 138 3 บ้านสันนคร 419 430 849 331 4 บ้านสันต้นดู่ 212 229 441 165 5 บ้านกล้วย 354 381 735 253 6 บ้านห้วยเครือบ้า 225 247 472 181 7 บ้านใหม่ท่าเรือ 259 283 542 192 8 บ้านป่าแดงงาม 324 321 645 263 9 บ้านใหม่ใน 192 195 387 160 10 บ้านป่าตึงทันใจ 224 219 443 163 11 บ้านผาลาด 236 262 498 183 12 บ้านกล้วยทรายงาม 253 278 531 204 13 บ้านหนองเป็ด 206 207 413 144 14 บ้านกล้วยใหม่ 391 381 772 254 15 บ้านสันตะเคียน 265 280 545 207 16 บ้านกล้วยทรายทอง 462 496 958 331 17 บ้านทุ่งทองกวาว 212 236 448 141 18 บ้านสันป่าสัก 113 142 255 99 19 บ้านสันป่าสักทอง 197 191 388 122 รวม 4,965 5,234 10,190 3,792 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเค็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย 4.2 การสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล จำนวน 2 แห่ง -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นายมานพ ไชยการ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่ท่าเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 นางศิริพร คุยเพียภูมิ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.3 อาชญากรรม -ตำรวจชุมชน ตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด นายประสงค์ แสนเงิน เป็นประธาน อปพร. -สายตรวจอาสา /อาสาสมัครตำรวจชุมชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด -ตู้ยามสายตรวจ ต.สันมะเค็ด ตั้งอยู่บ้านสันตะเคียน หมู่ที่ 15 4.4 ยาเสพติด - ไม่มีปัญหายาเสพติด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,998 คน - คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 362 คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 88 คน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง -การคมนาคมติดต่อของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นทางหลัก มีรายละเอียดดังนี้ - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 ติดต่อกับตำบลสันติสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1190 สามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1126 และทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่อ้อ ซึ่งสามารถไปอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1181 ตำบลสันติสุข ผ่านตำบลสันมะเค็ด ติดต่อกับตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - ถนนเชียงราย 3018 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - ถนน รพช. เชียงราย 2016 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - เชียงราย 3053 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5.2 การไฟฟ้า ตำบลสันมะเค็ดมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหมู่บ้านและมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานสาขาพาน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน 5.3 การประปา - เทศบาลตำบลสันมะเค็ดมีระบบสาธารณูปโภค ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน และมีระบบประปาหมู่บ้าน....แห่ง 5.4 โทรศัพท์ -ปัจจุบันตำบลสันมะเค็ดมีโทรศัพท์บริการให้แก่ประชาชนโดยมีทั้งส่วนบุคคลอย่างทั่วถึง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6.ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประเภทของการทำเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) ทำนา ในเขตชลประทาน …………-…...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ …………-…….กก./ไร่ …………-…..บาท/ไร่ ……………-….บาท/ไร่  นอกเขตชลประทาน …1,626..ครัวเรือน …22,135……....ไร่ ……575…...กก./ไร่ ……3,658….บาท/ไร่ ……6,049….…บาท/ไร่ ทำสวน สวน…ลำไย…………………… …491…...ครัวเรือน ….266…………....ไร่ ……1,278...กก./ไร่ ……2,538….บาท/ไร่ ……9,697…….บาท/ไร่ สวน…ยางพารา……………… …14……...ครัวเรือน …254…….……....ไร่ ……204…...กก./ไร่ ……984…..…บาท/ไร่ ……1,949….…บาท/ไร่ สวน…แตงโม…………….…… …46……...ครัวเรือน …242……….…....ไร่ ……2,250...กก./ไร่ ……5,878….บาท/ไร่ ……18,750….บาท/ไร่ สวน…พริก……….…………… …47……...ครัวเรือน …43……….……....ไร่ ……225…...กก./ไร่ ……3,000….บาท/ไร่ ……7,750….…บาท/ไร่ สวน…ผัก………..……..……… …16……...ครัวเรือน …11……….……....ไร่ ……1,065…กก./ไร่ ……1,635….บาท/ไร่ ……3,770….…บาท/ไร่ สวน…ฟักทอง……….….…… …6………...ครัวเรือน …22……….……....ไร่ ……666…...กก./ไร่ ……4,333….บาท/ไร่ ……5,766….…บาท/ไร่ ทำไร่ ไร่อ้อย ……………...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ ………………...กก./ไร่ ……………..……บาท/ไร่ …….….……..……บาท/ไร่  ไร่ข้าวโพด …17……...ครัวเรือน …67……….……....ไร่ ……1,175...กก./ไร่ ……1,350.…บาท/ไร่ ……2,875....…บาท/ไร่  ไร่มันสำปะหลัง ….307…..ครัวเรือน ….1,311………....ไร่ ……2,321...กก./ไร่ ……1,039.…บาท/ไร่ ……3,616….…บาท/ไร่  อื่นๆ (โปรดระบุ) ……หน่อ……….……………... ……แก้วมังกร…...…………… …6………...ครัวเรือน …7………….……....ไร่ …3………...ครัวเรือน …17……….……....ไร่ ……1,300...กก./ไร่ …10,000…กก./ไร่ ……3,250….บาท/ไร่ ……1,500….บาท/ไร่ ……7,000……บาท/ไร่ ……40,000….บาท/ไร่ 6.2 การประมง - พื้นที่การประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แบบไร่นาสวนผสม 6.3 การปศุสัตว์ - พื้นที่ตำบล เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร โคและกระบือ 6.4 การบริการ - พื้นที่ตำบลมีบริการร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก ตลาดชุมชน 6.5 การท่องเที่ยว - ในพื้นที่ตำบลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือรอยพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตำบลสันมะเค็ดและตำบลใกล้เคียง 6.6 อุตสาหกรรม - บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกฝักทอง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นหลัก นอกจานี้ยังมีประชาชนบางส่วนทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและมีกลุ่มต่างๆ 6.8 แรงงาน - ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ไร่ข้าวโพดและกระเทียมที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้าง ไม่มีแรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าว 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - วัด จำนวน 12 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ตำบลสันมะเค็ดมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตต์) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันลอยกระทง) สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ประชาชนในเขตตำบลสันมะเค็ด มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น หมอเมือง พิธีกรรมความเชื่อพื้นเมือง และใช้ ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ภาษาคำเมือง เป็นภาษาหลักและภาษาไทลื้อ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก - ตำบลสันมะเค็ดมีการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์การเกษตร ตุ๊กตา ไม้กวาด กระเป๋าทำมือ เครื่องจักสาน ฯลฯ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสันมะเค็ด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจ เช่น บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย เป็นต้น 8.1 น้ำ - แม่น้ำแม่ฮ่าง 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขาอ้ายด้วน ป่าห้วยแม่พุง ป่าแม่สุน ป่าห้วยแม่ปืม 9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 9.1 กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - ลูกเสือชาวบ้าน - ตำรวจบ้าน - ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ********************* ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ประวัติความเป็นมา ตำบลสันมะเค็ด แยกการปกครองออกจากตำบลแม่อ้อ เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล และต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่อ้อ และ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ทิศใต้ ติดกับ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ที่ 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด 15 ตำบล ของอำเภอพาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพานทางด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร (ตามแผนที่อำเภอ) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 54 กิโลเมตร เนื้อที่ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.189 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 41,368.47 ไร่) 25.556 ตารางไมล์ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันมะเค็ดเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา และที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำคาว แม่น้ำฮ่าง และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่กับที่ราบเชิงเขา เช่น บ้านห้วยเครือบ้า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8 และบ้านผาลาด หมู่ที่ 11 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลสันมะเค็ดเป็นมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น 1.4 ลักษณะของดิน ดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนปน – ทรายหรือดินร่วน 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - แม่น้ำ (แม่น้ำคาว) - แม่น้ำ ฮ่าง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ - ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ - ป่าสงวนแห่งชาติ - ป่าชุมชน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - จำนวนหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ดทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีทำเนียบผู้นำหมู่บ้านทั้งหมด ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน 1 บ้านสันมะเค็ด นายสนั่น กันจินะ น.ส.พัชรา สมยาราช 2 บ้านกว๋าวโท้ง นายประสงค์ พรมตัน นางอัมพร ธะนะหมอก 3 บ้านสันนคร นายประสงค์ สกุลวัลลภ นางศรีโวย หล้าอินเชื้อ 4 บ้านสันต้นดู่ นายคำ มโนลา นางอุทุมพร นันตาเครือ 5 บ้านกล้วย นายเจริญ ศรีแก้ว นางจันทร์แรม ธิมูล 6 บ้านห้วยเครือบ้า นายประกิต จันทะนาเขต นางน้อง ยอดวงค์ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ นายสมบูรณ์ เทพวงศ์ นางผ่องศรี วิชัย 8 บ้านป่าแดงงาม นายสุฆาต จอมจักร (กำนัน) นางมัณฑนา ตาสาย 9 บ้านใหม่ใน นายสมบูรณ์ ปวงคำ น.ส.เทพรัตน์ กันทวงค์ 10 บ้านป่าตึงทันใจ นายสวาด นันตัง นางทองใบ เป็งตึง 11 บ้านผาลาด นายสมสิทธิ์ มโนเกตุ นางปราณี ใจจ้อย 12 บ้านกล้วยทรายงาม นายจำลอง ปัญญาหลง นางมาลี ปินตาคำ 13 บ้านหนองเป็ด นายธนิศร ใจยาว นางสุรีรัตน์ ฝั้นพรม 14 บ้านกล้วยใหม่ นายบุญช้อย คำเขื่อน นางฟองคำ ต๊ะวงค์ 15 บ้านสันตะเคียน นายมานพ ชมสวน นางสมศรี เต็มคำ 16 บ้านกล้วยทรายทอง นายปิยบุตร เครือโชติ นางจันทรวรรณ์ หมูคำ 17 บ้านทุ่งทองกวาว นางดวงพร ยานะคำ นางดวงพร ยานะคำ 18 บ้านสันป่าสัก นายไพโรจน์ วิริยะ นางพิมพร พรมตัน 19 บ้านสันป่าสักทอง นายบุญเรือง ปันม้า นางพรธีรา ชุ่มมะโน 20 บ้านศรีนคร นายธนเดช เมธาสิริทวี นางประนอม อินต๊ะชุ่ม 21 บ้านกล้วยทรายเงิน นายมิตร หมูคำ นางคำมูล หมูคำ 2.2 การเลือกตั้ง -ตำบลสันมะเค็ดแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 1 ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 2 1 นายคณาวุฒิ ศรียอด (ประธานสภา) 1 นายสถิรธร กนกกาญจนกุล (รองประธานสภา) 2 นายจรัญ โยธา 2 นายรักกิต แจ่มกระจ่าง 3 นายสุเพ็ญ ปินตา 3 นายนิวัตร ติดทะ 4 นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์ 4 นางสมศรี เต็มคำ 5 นายประยูร สายหล้า 5 นางนงนุช ธรรมวิชัย 6 นางสุมิตรา ปัญญาหลง 6 นางสาวรุ่งรัตน์ มณีเล็ก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรี 2 นายจำลอง กันยวง รองนายกเทศมนตรี 3 นายเสรี สันหมุด รองนายกเทศมนตรี 4 นายสำราญ กาวิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 5 นายกอง ฟ้าคำตัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (3) พนักงานเทศบาลและพนักครูเทศบาลพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร ปลัดเทศบาล ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 2 ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง รองปลัดเทศบาล รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายปรีชา ชุมภู หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 4 นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 5 นายดิเรก ดิเรกธนิน นักพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 6 นายนราพล แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐศาสตรบัณฑิต 7 นายสมหวัง นันตา นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8 นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 9 นายทศพล ไชยวงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 นางสาวภีลออ เต็มคำ เจ้าพนักงานธุรการ รัฐศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวเสาวลักษณ์ สมใจ ผช.บันทึกข้อมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวธนัญญา ชัยพนัส ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต นายธีรวุธ กวางประเสริฐ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายพนม รัตนพฤกษ์ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางชญาภา จอมปัญญา คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมจักร คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กองคลัง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 นางอัญญาณี โพธิ์คำ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 นางฐิติพร เมืองมาหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง 1 นางช่อทิพย์ ปันทะ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 นางนันทิชา ยศถา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค กองช่าง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 3 นายณัฐพงษ์ จินาเดช หัวหน้าฝ่าย... วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 4 นายชัชวาล ใจเปี้ย นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) พนักงานจ้าง 1 นายนิรุต ใจเปี้ย ผช.นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2 นางสาววรากร ใจวงค์ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต กองการศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายมีชัย ลือใจ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายสุภาพ คำปุก เจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิต พนักงานครู 1. นางสาวพวงผกา เทพพรมวงค์ ครู 2 นางสาวกนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ ครู 3 นางสาววันเพ็ญ ตะมาแก้ว ครู 4 นางสาวรังรอง บุนนาค ครู 5 นางวารุณี พรมมิน ครู 6 พนักงานจ้าง 1 นางสาวนิศารัตน์ สมเกี๋ยง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 นางพชรพร มณฑลจรัส ผู้ดูแลเด็ก 3 นางสาวอำไพ กอนแก้ว ผู้ดูแลเด็ก 4 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด ผู้ดูแลเด็ก 5 นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร ผู้ดูแลเด็ก ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง ผู้ดูแลเด็ก 7 นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง ผู้ดูแลเด็ก 8 นางศรีวรรณ หอมอ่อน ผู้ดูแลเด็ก 9 นางจุรีพร ปุริมายะตา ผู้ดูแลเด็ก 3. ประชากร หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านสันมะเค็ด 243 273 516 261 2 บ้านกว๋าวโท้ง 169 183 352 138 3 บ้านสันนคร 419 430 849 331 4 บ้านสันต้นดู่ 212 229 441 165 5 บ้านกล้วย 354 381 735 253 6 บ้านห้วยเครือบ้า 225 247 472 181 7 บ้านใหม่ท่าเรือ 259 283 542 192 8 บ้านป่าแดงงาม 324 321 645 263 9 บ้านใหม่ใน 192 195 387 160 10 บ้านป่าตึงทันใจ 224 219 443 163 11 บ้านผาลาด 236 262 498 183 12 บ้านกล้วยทรายงาม 253 278 531 204 13 บ้านหนองเป็ด 206 207 413 144 14 บ้านกล้วยใหม่ 391 381 772 254 15 บ้านสันตะเคียน 265 280 545 207 16 บ้านกล้วยทรายทอง 462 496 958 331 17 บ้านทุ่งทองกวาว 212 236 448 141 18 บ้านสันป่าสัก 113 142 255 99 19 บ้านสันป่าสักทอง 197 191 388 122 รวม 4,965 5,234 10,190 3,792 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเค็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย 4.2 การสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล จำนวน 2 แห่ง -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นายมานพ ไชยการ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่ท่าเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 นางศิริพร คุยเพียภูมิ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.3 อาชญากรรม -ตำรวจชุมชน ตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด นายประสงค์ แสนเงิน เป็นประธาน อปพร. -สายตรวจอาสา /อาสาสมัครตำรวจชุมชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด -ตู้ยามสายตรวจ ต.สันมะเค็ด ตั้งอยู่บ้านสันตะเคียน หมู่ที่ 15 4.4 ยาเสพติด - ไม่มีปัญหายาเสพติด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,998 คน - คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 362 คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 88 คน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง -การคมนาคมติดต่อของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นทางหลัก มีรายละเอียดดังนี้ - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 ติดต่อกับตำบลสันติสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1190 สามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1126 และทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่อ้อ ซึ่งสามารถไปอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1181 ตำบลสันติสุข ผ่านตำบลสันมะเค็ด ติดต่อกับตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - ถนนเชียงราย 3018 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - ถนน รพช. เชียงราย 2016 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - เชียงราย 3053 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5.2 การไฟฟ้า ตำบลสันมะเค็ดมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหมู่บ้านและมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานสาขาพาน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน 5.3 การประปา - เทศบาลตำบลสันมะเค็ดมีระบบสาธารณูปโภค ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน และมีระบบประปาหมู่บ้าน....แห่ง 5.4 โทรศัพท์ -ปัจจุบันตำบลสันมะเค็ดมีโทรศัพท์บริการให้แก่ประชาชนโดยมีทั้งส่วนบุคคลอย่างทั่วถึง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6.ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประเภทของการทำเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) ทำนา ในเขตชลประทาน …………-…...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ …………-…….กก./ไร่ …………-…..บาท/ไร่ ……………-….บาท/ไร่  นอกเขตชลประทาน …1,626..ครัวเรือน …22,135……....ไร่ ……575…...กก./ไร่ ……3,658….บาท/ไร่ ……6,049….…บาท/ไร่ ทำสวน สวน…ลำไย…………………… …491…...ครัวเรือน ….266…………....ไร่ ……1,278...กก./ไร่ ……2,538….บาท/ไร่ ……9,697…….บาท/ไร่ สวน…ยางพารา……………… …14……...ครัวเรือน …254…….……....ไร่ ……204…...กก./ไร่ ……984…..…บาท/ไร่ ……1,949….…บาท/ไร่ สวน…แตงโม…………….…… …46……...ครัวเรือน …242……….…....ไร่ ……2,250...กก./ไร่ ……5,878….บาท/ไร่ ……18,750….บาท/ไร่ สวน…พริก……….…………… …47……...ครัวเรือน …43……….……....ไร่ ……225…...กก./ไร่ ……3,000….บาท/ไร่ ……7,750….…บาท/ไร่ สวน…ผัก………..……..……… …16……...ครัวเรือน …11……….……....ไร่ ……1,065…กก./ไร่ ……1,635….บาท/ไร่ ……3,770….…บาท/ไร่ สวน…ฟักทอง……….….…… …6………...ครัวเรือน …22……….……....ไร่ ……666…...กก./ไร่ ……4,333….บาท/ไร่ ……5,766….…บาท/ไร่ ทำไร่ ไร่อ้อย ……………...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ ………………...กก./ไร่ ……………..……บาท/ไร่ …….….……..……บาท/ไร่  ไร่ข้าวโพด …17……...ครัวเรือน …67……….……....ไร่ ……1,175...กก./ไร่ ……1,350.…บาท/ไร่ ……2,875....…บาท/ไร่  ไร่มันสำปะหลัง ….307…..ครัวเรือน ….1,311………....ไร่ ……2,321...กก./ไร่ ……1,039.…บาท/ไร่ ……3,616….…บาท/ไร่  อื่นๆ (โปรดระบุ) ……หน่อ……….……………... ……แก้วมังกร…...…………… …6………...ครัวเรือน …7………….……....ไร่ …3………...ครัวเรือน …17……….……....ไร่ ……1,300...กก./ไร่ …10,000…กก./ไร่ ……3,250….บาท/ไร่ ……1,500….บาท/ไร่ ……7,000……บาท/ไร่ ……40,000….บาท/ไร่ 6.2 การประมง - พื้นที่การประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แบบไร่นาสวนผสม 6.3 การปศุสัตว์ - พื้นที่ตำบล เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร โคและกระบือ 6.4 การบริการ - พื้นที่ตำบลมีบริการร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก ตลาดชุมชน 6.5 การท่องเที่ยว - ในพื้นที่ตำบลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือรอยพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตำบลสันมะเค็ดและตำบลใกล้เคียง 6.6 อุตสาหกรรม - บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกฝักทอง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นหลัก นอกจานี้ยังมีประชาชนบางส่วนทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและมีกลุ่มต่างๆ 6.8 แรงงาน - ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ไร่ข้าวโพดและกระเทียมที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้าง ไม่มีแรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าว 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - วัด จำนวน 12 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ตำบลสันมะเค็ดมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตต์) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันลอยกระทง) สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ประชาชนในเขตตำบลสันมะเค็ด มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น หมอเมือง พิธีกรรมความเชื่อพื้นเมือง และใช้ ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ภาษาคำเมือง เป็นภาษาหลักและภาษาไทลื้อ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก - ตำบลสันมะเค็ดมีการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์การเกษตร ตุ๊กตา ไม้กวาด กระเป๋าทำมือ เครื่องจักสาน ฯลฯ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสันมะเค็ด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจ เช่น บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย เป็นต้น 8.1 น้ำ - แม่น้ำแม่ฮ่าง 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขาอ้ายด้วน ป่าห้วยแม่พุง ป่าแม่สุน ป่าห้วยแม่ปืม 9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 9.1 กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - ลูกเสือชาวบ้าน - ตำรวจบ้าน - ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) ../add_file/ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ********************* ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ประวัติความเป็นมา ตำบลสันมะเค็ด แยกการปกครองออกจากตำบลแม่อ้อ เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล และต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่อ้อ และ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ทิศใต้ ติดกับ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ที่ 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด 15 ตำบล ของอำเภอพาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพานทางด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร (ตามแผนที่อำเภอ) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 54 กิโลเมตร เนื้อที่ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.189 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 41,368.47 ไร่) 25.556 ตารางไมล์ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันมะเค็ดเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา และที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำคาว แม่น้ำฮ่าง และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่กับที่ราบเชิงเขา เช่น บ้านห้วยเครือบ้า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8 และบ้านผาลาด หมู่ที่ 11 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลสันมะเค็ดเป็นมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น 1.4 ลักษณะของดิน ดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนปน – ทรายหรือดินร่วน 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - แม่น้ำ (แม่น้ำคาว) - แม่น้ำ ฮ่าง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ - ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ - ป่าสงวนแห่งชาติ - ป่าชุมชน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - จำนวนหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ดทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีทำเนียบผู้นำหมู่บ้านทั้งหมด ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน 1 บ้านสันมะเค็ด นายสนั่น กันจินะ น.ส.พัชรา สมยาราช 2 บ้านกว๋าวโท้ง นายประสงค์ พรมตัน นางอัมพร ธะนะหมอก 3 บ้านสันนคร นายประสงค์ สกุลวัลลภ นางศรีโวย หล้าอินเชื้อ 4 บ้านสันต้นดู่ นายคำ มโนลา นางอุทุมพร นันตาเครือ 5 บ้านกล้วย นายเจริญ ศรีแก้ว นางจันทร์แรม ธิมูล 6 บ้านห้วยเครือบ้า นายประกิต จันทะนาเขต นางน้อง ยอดวงค์ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ นายสมบูรณ์ เทพวงศ์ นางผ่องศรี วิชัย 8 บ้านป่าแดงงาม นายสุฆาต จอมจักร (กำนัน) นางมัณฑนา ตาสาย 9 บ้านใหม่ใน นายสมบูรณ์ ปวงคำ น.ส.เทพรัตน์ กันทวงค์ 10 บ้านป่าตึงทันใจ นายสวาด นันตัง นางทองใบ เป็งตึง 11 บ้านผาลาด นายสมสิทธิ์ มโนเกตุ นางปราณี ใจจ้อย 12 บ้านกล้วยทรายงาม นายจำลอง ปัญญาหลง นางมาลี ปินตาคำ 13 บ้านหนองเป็ด นายธนิศร ใจยาว นางสุรีรัตน์ ฝั้นพรม 14 บ้านกล้วยใหม่ นายบุญช้อย คำเขื่อน นางฟองคำ ต๊ะวงค์ 15 บ้านสันตะเคียน นายมานพ ชมสวน นางสมศรี เต็มคำ 16 บ้านกล้วยทรายทอง นายปิยบุตร เครือโชติ นางจันทรวรรณ์ หมูคำ 17 บ้านทุ่งทองกวาว นางดวงพร ยานะคำ นางดวงพร ยานะคำ 18 บ้านสันป่าสัก นายไพโรจน์ วิริยะ นางพิมพร พรมตัน 19 บ้านสันป่าสักทอง นายบุญเรือง ปันม้า นางพรธีรา ชุ่มมะโน 20 บ้านศรีนคร นายธนเดช เมธาสิริทวี นางประนอม อินต๊ะชุ่ม 21 บ้านกล้วยทรายเงิน นายมิตร หมูคำ นางคำมูล หมูคำ 2.2 การเลือกตั้ง -ตำบลสันมะเค็ดแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 1 ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 2 1 นายคณาวุฒิ ศรียอด (ประธานสภา) 1 นายสถิรธร กนกกาญจนกุล (รองประธานสภา) 2 นายจรัญ โยธา 2 นายรักกิต แจ่มกระจ่าง 3 นายสุเพ็ญ ปินตา 3 นายนิวัตร ติดทะ 4 นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์ 4 นางสมศรี เต็มคำ 5 นายประยูร สายหล้า 5 นางนงนุช ธรรมวิชัย 6 นางสุมิตรา ปัญญาหลง 6 นางสาวรุ่งรัตน์ มณีเล็ก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรี 2 นายจำลอง กันยวง รองนายกเทศมนตรี 3 นายเสรี สันหมุด รองนายกเทศมนตรี 4 นายสำราญ กาวิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 5 นายกอง ฟ้าคำตัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (3) พนักงานเทศบาลและพนักครูเทศบาลพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร ปลัดเทศบาล ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 2 ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง รองปลัดเทศบาล รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายปรีชา ชุมภู หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 4 นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 5 นายดิเรก ดิเรกธนิน นักพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 6 นายนราพล แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐศาสตรบัณฑิต 7 นายสมหวัง นันตา นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8 นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 9 นายทศพล ไชยวงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 นางสาวภีลออ เต็มคำ เจ้าพนักงานธุรการ รัฐศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวเสาวลักษณ์ สมใจ ผช.บันทึกข้อมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวธนัญญา ชัยพนัส ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต นายธีรวุธ กวางประเสริฐ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายพนม รัตนพฤกษ์ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางชญาภา จอมปัญญา คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมจักร คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กองคลัง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 นางอัญญาณี โพธิ์คำ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 นางฐิติพร เมืองมาหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง 1 นางช่อทิพย์ ปันทะ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 นางนันทิชา ยศถา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค กองช่าง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 3 นายณัฐพงษ์ จินาเดช หัวหน้าฝ่าย... วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 4 นายชัชวาล ใจเปี้ย นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) พนักงานจ้าง 1 นายนิรุต ใจเปี้ย ผช.นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2 นางสาววรากร ใจวงค์ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต กองการศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายมีชัย ลือใจ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายสุภาพ คำปุก เจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิต พนักงานครู 1. นางสาวพวงผกา เทพพรมวงค์ ครู 2 นางสาวกนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ ครู 3 นางสาววันเพ็ญ ตะมาแก้ว ครู 4 นางสาวรังรอง บุนนาค ครู 5 นางวารุณี พรมมิน ครู 6 พนักงานจ้าง 1 นางสาวนิศารัตน์ สมเกี๋ยง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 นางพชรพร มณฑลจรัส ผู้ดูแลเด็ก 3 นางสาวอำไพ กอนแก้ว ผู้ดูแลเด็ก 4 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด ผู้ดูแลเด็ก 5 นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร ผู้ดูแลเด็ก ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง ผู้ดูแลเด็ก 7 นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง ผู้ดูแลเด็ก 8 นางศรีวรรณ หอมอ่อน ผู้ดูแลเด็ก 9 นางจุรีพร ปุริมายะตา ผู้ดูแลเด็ก 3. ประชากร หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านสันมะเค็ด 243 273 516 261 2 บ้านกว๋าวโท้ง 169 183 352 138 3 บ้านสันนคร 419 430 849 331 4 บ้านสันต้นดู่ 212 229 441 165 5 บ้านกล้วย 354 381 735 253 6 บ้านห้วยเครือบ้า 225 247 472 181 7 บ้านใหม่ท่าเรือ 259 283 542 192 8 บ้านป่าแดงงาม 324 321 645 263 9 บ้านใหม่ใน 192 195 387 160 10 บ้านป่าตึงทันใจ 224 219 443 163 11 บ้านผาลาด 236 262 498 183 12 บ้านกล้วยทรายงาม 253 278 531 204 13 บ้านหนองเป็ด 206 207 413 144 14 บ้านกล้วยใหม่ 391 381 772 254 15 บ้านสันตะเคียน 265 280 545 207 16 บ้านกล้วยทรายทอง 462 496 958 331 17 บ้านทุ่งทองกวาว 212 236 448 141 18 บ้านสันป่าสัก 113 142 255 99 19 บ้านสันป่าสักทอง 197 191 388 122 รวม 4,965 5,234 10,190 3,792 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเค็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย 4.2 การสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล จำนวน 2 แห่ง -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นายมานพ ไชยการ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่ท่าเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 นางศิริพร คุยเพียภูมิ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.3 อาชญากรรม -ตำรวจชุมชน ตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด นายประสงค์ แสนเงิน เป็นประธาน อปพร. -สายตรวจอาสา /อาสาสมัครตำรวจชุมชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด -ตู้ยามสายตรวจ ต.สันมะเค็ด ตั้งอยู่บ้านสันตะเคียน หมู่ที่ 15 4.4 ยาเสพติด - ไม่มีปัญหายาเสพติด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,998 คน - คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 362 คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 88 คน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง -การคมนาคมติดต่อของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นทางหลัก มีรายละเอียดดังนี้ - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 ติดต่อกับตำบลสันติสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1190 สามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1126 และทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่อ้อ ซึ่งสามารถไปอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1181 ตำบลสันติสุข ผ่านตำบลสันมะเค็ด ติดต่อกับตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - ถนนเชียงราย 3018 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - ถนน รพช. เชียงราย 2016 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - เชียงราย 3053 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5.2 การไฟฟ้า ตำบลสันมะเค็ดมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหมู่บ้านและมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานสาขาพาน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน 5.3 การประปา - เทศบาลตำบลสันมะเค็ดมีระบบสาธารณูปโภค ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน และมีระบบประปาหมู่บ้าน....แห่ง 5.4 โทรศัพท์ -ปัจจุบันตำบลสันมะเค็ดมีโทรศัพท์บริการให้แก่ประชาชนโดยมีทั้งส่วนบุคคลอย่างทั่วถึง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6.ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประเภทของการทำเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) ทำนา ในเขตชลประทาน …………-…...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ …………-…….กก./ไร่ …………-…..บาท/ไร่ ……………-….บาท/ไร่  นอกเขตชลประทาน …1,626..ครัวเรือน …22,135……....ไร่ ……575…...กก./ไร่ ……3,658….บาท/ไร่ ……6,049….…บาท/ไร่ ทำสวน สวน…ลำไย…………………… …491…...ครัวเรือน ….266…………....ไร่ ……1,278...กก./ไร่ ……2,538….บาท/ไร่ ……9,697…….บาท/ไร่ สวน…ยางพารา……………… …14……...ครัวเรือน …254…….……....ไร่ ……204…...กก./ไร่ ……984…..…บาท/ไร่ ……1,949….…บาท/ไร่ สวน…แตงโม…………….…… …46……...ครัวเรือน …242……….…....ไร่ ……2,250...กก./ไร่ ……5,878….บาท/ไร่ ……18,750….บาท/ไร่ สวน…พริก……….…………… …47……...ครัวเรือน …43……….……....ไร่ ……225…...กก./ไร่ ……3,000….บาท/ไร่ ……7,750….…บาท/ไร่ สวน…ผัก………..……..……… …16……...ครัวเรือน …11……….……....ไร่ ……1,065…กก./ไร่ ……1,635….บาท/ไร่ ……3,770….…บาท/ไร่ สวน…ฟักทอง……….….…… …6………...ครัวเรือน …22……….……....ไร่ ……666…...กก./ไร่ ……4,333….บาท/ไร่ ……5,766….…บาท/ไร่ ทำไร่ ไร่อ้อย ……………...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ ………………...กก./ไร่ ……………..……บาท/ไร่ …….….……..……บาท/ไร่  ไร่ข้าวโพด …17……...ครัวเรือน …67……….……....ไร่ ……1,175...กก./ไร่ ……1,350.…บาท/ไร่ ……2,875....…บาท/ไร่  ไร่มันสำปะหลัง ….307…..ครัวเรือน ….1,311………....ไร่ ……2,321...กก./ไร่ ……1,039.…บาท/ไร่ ……3,616….…บาท/ไร่  อื่นๆ (โปรดระบุ) ……หน่อ……….……………... ……แก้วมังกร…...…………… …6………...ครัวเรือน …7………….……....ไร่ …3………...ครัวเรือน …17……….……....ไร่ ……1,300...กก./ไร่ …10,000…กก./ไร่ ……3,250….บาท/ไร่ ……1,500….บาท/ไร่ ……7,000……บาท/ไร่ ……40,000….บาท/ไร่ 6.2 การประมง - พื้นที่การประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แบบไร่นาสวนผสม 6.3 การปศุสัตว์ - พื้นที่ตำบล เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร โคและกระบือ 6.4 การบริการ - พื้นที่ตำบลมีบริการร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก ตลาดชุมชน 6.5 การท่องเที่ยว - ในพื้นที่ตำบลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือรอยพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตำบลสันมะเค็ดและตำบลใกล้เคียง 6.6 อุตสาหกรรม - บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกฝักทอง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นหลัก นอกจานี้ยังมีประชาชนบางส่วนทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและมีกลุ่มต่างๆ 6.8 แรงงาน - ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ไร่ข้าวโพดและกระเทียมที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้าง ไม่มีแรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าว 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - วัด จำนวน 12 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ตำบลสันมะเค็ดมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตต์) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันลอยกระทง) สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ประชาชนในเขตตำบลสันมะเค็ด มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น หมอเมือง พิธีกรรมความเชื่อพื้นเมือง และใช้ ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ภาษาคำเมือง เป็นภาษาหลักและภาษาไทลื้อ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก - ตำบลสันมะเค็ดมีการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์การเกษตร ตุ๊กตา ไม้กวาด กระเป๋าทำมือ เครื่องจักสาน ฯลฯ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสันมะเค็ด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจ เช่น บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย เป็นต้น 8.1 น้ำ - แม่น้ำแม่ฮ่าง 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขาอ้ายด้วน ป่าห้วยแม่พุง ป่าแม่สุน ป่าห้วยแม่ปืม 9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 9.1 กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - ลูกเสือชาวบ้าน - ตำรวจบ้าน - ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 8IlwXwVMon95302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว่าวโท้ง - บ้านสันนคร หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว่าวโท้ง - บ้านสันนคร หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง../add_file/ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว่าวโท้ง - บ้านสันนคร หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง
ชื่อไฟล์ : เอกสารแนบท้ายก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารแนบท้ายก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง../add_file/เอกสารแนบท้ายก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566../add_file/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด)../add_file/ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว๋าวโท้ง-บ้านสันนคร รหัสสายทาง ชร.ถ.137-01 หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว๋าวโท้ง-บ้านสันนคร รหัสสายทาง ชร.ถ.137-01 หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว๋าวโท้ง-บ้านสันนคร รหัสสายทาง ชร.ถ.137-01 หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง../add_file/ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ชื่อไฟล์ : แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง../add_file/แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม ตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม ตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม ตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง../add_file/ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ดำเนินกิจกรรมนำร่องปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 7 หลังคาเรือน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการทำกิจกรรมได้ที่บัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย (เงินรับฝาก) ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 522-6-01142-3 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร.053 723 979 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ดำเนินกิจกรรมนำร่องปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 7 หลังคาเรือน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการทำกิจกรรมได้ที่บัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย (เงินรับฝาก) ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 522-6-01142-3 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร.053 723 979 ../add_file/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ดำเนินกิจกรรมนำร่องปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 7 หลังคาเรือน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการทำกิจกรรมได้ที่บัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย (เงินรับฝาก) ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 522-6-01142-3 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร.053 723 979
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง../add_file/ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567../add_file/รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v3j68L5Sun61630.jpeg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: v3j68L5Sun61630.jpeg../add_file/v3j68L5Sun61630.jpeg
ชื่อไฟล์ : jCNfqClSun61850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566../add_file/ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อไฟล์ : สำนักงานป.ป.ช. ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีพ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินดังกล่าว โดยสามารถตอบแบบสอบถาม จำนวน 15 ข้อ ผ่าน ทาง QR code ข้างล่างนี้ หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1xa91f file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานป.ป.ช. ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีพ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินดังกล่าว โดยสามารถตอบแบบสอบถาม จำนวน 15 ข้อ ผ่าน ทาง QR code ข้างล่างนี้ หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1xa91f../add_file/สำนักงานป.ป.ช. ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีพ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินดังกล่าว โดยสามารถตอบแบบสอบถาม จำนวน 15 ข้อ ผ่าน ทาง QR code ข้างล่างนี้ หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1xa91f
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2567 ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนอาจจะทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยจากโรคติดต่อต่างๆ ได้ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2567 ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนอาจจะทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยจากโรคติดต่อต่างๆ ได้ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน../add_file/ด้วยในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2567 ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนอาจจะทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยจากโรคติดต่อต่างๆ ได้ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566../add_file/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่ิอน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่ิอน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน../add_file/ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่ิอน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)../add_file/ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : ประกาศประกวดราคาจ้างฃก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ. 137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประกวดราคาจ้างฃก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ. 137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย../add_file/ประกาศประกวดราคาจ้างฃก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ. 137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 5qpgXoNWed111840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ นั้น มีความผิดตามกฎหมาย ประกอบด้วย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 , พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ หากต้องการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องมีการขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลสันมะเค็ดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากฝ่าฝืนต้องถูกรื้อถอนและดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล โปรดแจ้งเบาะแสการกระทำดังกล่าวได้ที่ 1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เลขที่ 310 หมู่ 3 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 2. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เลขที่ 310 หมู่ 3 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 3.แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่องานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลข 053-727153-6 4.แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลสันมะเค็ด : https://www.sanmaket.go.th 5.แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 6. แจ้งเบาะแสผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ : Phan_sanmaket@hotmail.com ทั้งนี้ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว เทศบาลตำบลสันมะเค็ดถือเป็นความลับราชการ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง