ชื่อเรื่อง : ระเบียบกรมประมงเรื่องการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม
ชื่อไฟล์ : 283uvjaWed32125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้