ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโดมกิจกรรมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง