ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขนหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนการเกษตร ภายในตำบลสันมะเด็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง