ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมคันลำเหมืองสาธารณะ 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง