ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบร่องปู่โก๊ะ หมู่ที่ 14 บ้านกล้วยใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง