ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง