ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6/1,ซอย 14, ซอย 16 หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง