ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง