เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : pageview4
photo เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตัดไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม grade
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview12
photo ????ประกาศจากกรมป่าไม้ เรื่องเพิกถอนป่าชุมชนม่อนดินสอ บางส่วน ท้องที่ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : pageview30
photo โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว๋าวโท้ง-บ้านสันนคร รหัสสายทาง ชร.ถ.137-01 หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview40

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เจาะบ่อ หมู่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 (ตั้งเป็นรายการใหม่) รายการเบิกจ่ายเหลื่อมปี (รถขุดตีนตะขาบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview200

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามที่ได้แถลงต่อสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview89
photo ผลการปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม