เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box คณะผู้บริหาร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายจำลอง กันยวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายจำลอง กันยวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายเสรี สันหมุด
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายเสรี สันหมุด
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายสำราญ กาวิกุล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายสำราญ กาวิกุล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายกอง ฟ้าคำตัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายกอง ฟ้าคำตัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 308