เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box คณะผู้บริหาร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
รองนายกเทศมนตรี 1
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 1
รองนายกเทศมนตรี 1
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 1
รองนายกเทศมนตรี 2
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 2
รองนายกเทศมนตรี 2
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 2
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานากเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานากเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63