เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file QR CODE แบบวัด EIT ประจำปีพ.ศ. 2566 สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 4
photo กำหนดการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด - อายุ 4 ปี
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 ต.สันมะเค็ด
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2566 รับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศกำหนดปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 35
photo ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำปี 2566 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 36
find_in_page เทศบาลตำบลสันมะเค็ด กำหนดออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : Moneyklang | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file งานพัฒนารายได้ ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6