เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 4
photo เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตัดไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 30
photo ????ประกาศจากกรมป่าไม้ เรื่องเพิกถอนป่าชุมชนม่อนดินสอ บางส่วน ท้องที่ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 16
photo โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : Moneyklang | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายชื่อแจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 29
photo ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีหลังเดือนสิงหาคม 2566 จะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอพาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้งานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 และโครงการประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช." poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 49
photo ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่อันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8