เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเช้านี้โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลสันมะเค็ด [19 มกราคม 2565]
การประชุมการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาปฏิบัติธรรมและบูรณะพระธาตุผากัปป์ วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 ณ พระธาตุผากัปป์ [13 มกราคม 2565]
กิจกรรมเช้านี้โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลสันมะเค็ด [12 มกราคม 2565]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 รร.ผู้สูงอายุ [29 ธันวาคม 2564]
ตรวจเยี่ยมผู้พิการ [20 ธันวาคม 2564]
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฏหมาย [17 ธันวาคม 2564]
กิจกรรมเช้านี้โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลสันมะเค็ด [15 ธันวาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน [18 พฤศจิกายน 2564]
แจกของแก่ผู้พิการทางสายตา [4 พฤศจิกายน 2564]
ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด (4 ภาพ) [14 กรกฎาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 202