เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box กองช่าง
นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายณัฐพงษ์ จินาเดช
นายช่างอาวุโส
นายณัฐพงษ์ จินาเดช
นายช่างอาวุโส
นายชัชวาล ใจเปี้ย
นายช่างโยธา
นายชัชวาล ใจเปี้ย
นายช่างโยธา
นายนิรุต ใจเปี้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิรุต ใจเปี้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.วรากร ใจวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วรากร ใจวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงศกร พรมฝั้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพงศกร พรมฝั้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศันสนะ อนันต์ชัยพัทธนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศันสนะ อนันต์ชัยพัทธนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ทิพวรรณ จันทร์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ทิพวรรณ จันทร์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.วราภรณ์ เกตุพระจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.วราภรณ์ เกตุพระจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 277