messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
image นโยบายงดรับ งดให้
สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลงทะเบียนสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันมะเค็ด
วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
การจัดการน้ำเสียในชุมชน
7สัญญาณเตือนน้ำท่วม
การป้องกันจากโรคไข้เลือดออก
NO GIFT POLICY
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : pageview48
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview28

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Link : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

Facebook : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์โควิด 19