เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder คำสั่ง/ประกาศ
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศมาตราการจูงใจและลงโทษพนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 4
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1