เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder งานพัฒนารายได้
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2567 รับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลป้าย (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายชื่อแจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีหลังเดือนสิงหาคม 2566 จะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำปี 2566 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจและพนักงานเก็บเงินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 130
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 138
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1