เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
insert_drive_file 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file 4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file 4701-นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file 4203-เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file 2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 283