เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
insert_drive_file 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file 2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file 4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file 4203-เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file 4701-นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file 4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1