เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เดือน พ.ศ. อะไร จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ครับ

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 1. เกิดวันที่ 2 กันยายน - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505 2. เกิดวันที่ 1 มกราคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2506

(โดย:ชวลิต กาญดี เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2565)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว