เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลังวัดสันนคร หมู่ที่ 20 บ้านศรีนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองห้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองเป็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างตรวจเช็กและซ่อมบำรุงรถหัวลากเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮครอริกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อ อาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ด จำนวน 7 แห่ง เดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจร ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 1 ข้างเทศบาล หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างตรวจเช็กและบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรอบวัดสันต้นดู่,สายรอบบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นดู่ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA MINOLTA รุ่น bizhub C226 (TN-223 K) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมประตู ปิด-เปิด น้ำฝายปู่โต๊ะ หมู่ที่ 18 บ้านสันป่าสัก ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ศพด.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านกล้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ศพด.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านสันนคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อกรอบป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/4 เชื่อมซอย 3/2 (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 10บ้านป่าตึงทันใจ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 15 บ้านสันตะเคียน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ศพด.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านสันนคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ศพด.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านกล้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างตรวจเช็กและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP laser jet รุ่น 107 a จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ด จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างบำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลางบน 710 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP laser jet รุ่น 107 a จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Sumsung Xpress D 111 s จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทสบาลตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า สถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อ หินคลุก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ข้างโรงเรียบ้านกล้วย หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ใน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้อทรายถมซ่อมแซมถนนหน้าวัดวังผาขอน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนสายทาง ชร.ถ. 137-16 บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 3 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านกล้วย) หมู่ที่ 14 บ้านกล้วยใหม่ ตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง กพ 2480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองห้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองเป็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
1 - 50 (ทั้งหมด 498 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10