messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาขุดลอกลำเหมืองพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 17 (สายปง) บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถยนต์กู้ภัย) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านสันต้นดู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านสันป่าสัก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลสันมะเค็ดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านหนองเป็ด-บ้านใหม่ท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกล้วยทรายงาม-บ้านห้วยเครือบ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกล้วยทรายงามหมู่ที่ ๑๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
81 - 90 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5